Doanh thu Novaland 9 tháng tăng gần 159%

09:34' - 01/11/2021
BNEWS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã chứng khoán NVL) vừa công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ đạt gần 10.362 tỷ đồng, tăng gần 159% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.282 tỷ đồng (tăng 230%) chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 1.080 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hơn 2.549 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản đạt 184.062 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cuối năm 2020. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 105.859 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm chủ yếu đến từ việc tăng chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram.

93% tổng hàng tồn kho (tương đương hơn 98.503 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 15.223 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cuối năm 2020.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục