Đông Hải Bến Tre có lợi nhuận tăng 93%

08:30' - 23/04/2021
BNEWS Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận sau thuế tăng tới 93% so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý I/2021, DHC có doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 51,6% và 93% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,2% về còn 23,1%..

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 44,8% lên 234,8 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 54,2% về 6,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 11,6% lên 25 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,6% lên 23 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể

Năm 2021, DHC đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 399 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý I, DHC hoàn thành 43,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đến cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của DHC tăng 14,8% so với đầu năm lên 2.622,3 tỷ đồng; trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.111,9 tỷ đồng, chiếm 42,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 737,9 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 553,1 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản.

Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre có ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau trong lĩnh vực, sản xuất và kinh doanh giấy kraft công nghiệp. Sản xuất và kinh doanh bao bì carton, các sản phẩm bao gói từ giấy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục