Đồng Nai đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp cả số lượng và chất lượng

18:44' - 10/07/2020
BNEWS Sau 3 ngày (từ ngày 8 -10/7) làm việc khẩn trương, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua 24 Nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cuối năm 2020; Báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về 22 nội dung liên quan đến tình hình phát triển mọi mặt trên địa bàn; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và các nội dung chương trình kỳ họp; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chất vấn, trả lời chất vấn về nhiều vấn đề cử tri quan tâm.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2015-2020.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, tỉnh sẽ tổ chức lập quy hoạch Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn.
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến hết năm 2020 có các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với năm 2019; tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển về số lượng, chất lượng.

Tỉnh tiếp tục huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.
Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa và phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới.
Để thực hiện tốt khối lượng công việc lớn trên, trong 6 tháng cuối năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, cấp trong tỉnh xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan liên quan; đảm bảo các hoạt động chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
Liên quan đến việc thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cả hệ thống chính trị của tỉnh cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, quan điểm chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án; đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội.

Đơn vị chức năng cần tập trung tối đa cho hai nhiệm vụ quan trọng của dự án là chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; thực hiện đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân hết số vốn 23 ngàn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.
Sáu tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 103.279,9 tỷ đồng, tăng 5,8% song vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mục tiêu đề ra cả năm là 8 - 9%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,87 tỷ USD, giảm 4,59%; kim ngạch nhập khẩu đạt 6,93 tỷ USD, giảm trên 11%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục