Đồng Nai kiến nghị giải pháp thúc đẩy dự án Sân bay Long Thành

16:14' - 23/03/2020
BNEWS Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) tiến độ vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung; trong đó, mong muốn giao hạng mục rà phá bom mìn cho địa phương thực hiện và giao cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai thanh lý cây cao su để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi 5.000 ha xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai phải xây dựng 2 khu tái định cư gồm Lộc An - Bình Sơn hơn 282 ha và khu Bình Sơn hơn 81 ha.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai và đã hoàn thành việc chi tiền bồi thường hỗ trợ. Tổng Công ty cao su Đồng Nai cũng đã thanh lý cây cao su và bàn giao mặt bằng cho tỉnh để triển khai xây dựng 2 khu tái định cư.
Theo quy hoạch được duyệt, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ có hơn 5.000 lô đất để bố trí chỗ ở mới cho người dân. Ngoài ra, tại khu vực này sẽ xây dựng 4 cơ sở tôn giáo, 1 trung tâm văn hoá, 8 trường học, trung tâm thương mại, chợ và cây xanh.
UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, vướng mắc chính khiến tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn chậm là do ngày 14/8/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ – CP (Nghị định 68) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10/2019.

Đến ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành 10 thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định 68, các thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2020; trong đó, Bộ Xây dựng giao các địa phương xây dựng bộ đơn giá mới để làm cơ sở lập dự toán các công trình trên địa bàn tỉnh, thời gian xây dựng bộ đơn giá này từ 3 đến 5 tháng.
UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã chủ động cho phép các đơn vị tiếp tục thực hiện bộ đơn giá xây dựng đã ban hành trước đó đồng thời cập nhật định mức, chi phí theo thông tư mới để lập dự toán. Đồng thời cập nhật định mức, đơn giá chưa có trong quy định để triển khai lập dự toán khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh phải thu hồi đất của Tổng Công ty cao su Đồng Nai với hơn 2.156 ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 1.104 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai được thu hồi, thanh lý cây cao su khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Long Thành và các dự án khác trên địa bàn.
Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng cho phép tách hạng mục rà phá bom mìn trong diện tích 5.000ha và giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư triển khai theo quy định.
Đối với tiến độ giải ngân của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong hai năm 2018 và 2019 vốn ngân sách Trung ương đã giao cho UBND tỉnh Đồng Nai 11.490 tỷ đồng. Tính đến tháng 1/2020 các đơn vị đã giải ngân được 1.176 tỷ đồng, đạt 10,24% dự toán.

UBND Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân số vốn còn lại trong năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục