Dự kiến hết tháng 9, ngành giao thông giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,5%

18:07' - 23/09/2020
BNEWS Theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), Bộ Giao thông Vận tải đang đẩy nhanh tốc độ giải ngân cho các dự án, phấn đấu đến hết tháng 9/2020 giải ngân đạt 64,5% kế hoạch năm.
Cụ thể, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, dự kiến đến hết tháng 9/2020, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được hơn 25,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64,5%, đạt gần 2/3 kế hoạch cả năm. Trong đó, kế hoạch giải ngân năm 2020 đạt gần 22,9 nghìn tỷ đồng, đạt 63,4%; vốn kéo dài năm 2019 giải ngân được hơn 2,7 nghìn tỷ đồng, đạt 75,4%.
Riêng trong tháng 9/2020, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải ngân được hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, chậm 444 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký. Dự kiến đến hết tháng 10/2020, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân lũy kế gần 30 nghìn tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch.
Liên quan đến kế hoạch giải ngân các tháng cuối năm 2020, ông Nguyễn Danh Huy cho biết, các nhóm dự án cần phải tăng cường, đẩy nhanh tiến độ gồm: Các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông hiện đã giải ngân hơn 6,6 nghìn tỷ trên tổng số hơn 9,3 nghìn tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch và còn phải giải ngân gần 2,7 nghìn tỷ đồng. Các dự án đường sắt, đường bộ cấp bách đã giải ngân được khoảng hơn 2,4 nghìn tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch và còn phải giải ngân hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.
Các dự án vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân hơn 2,85 nghìn tỷ đồng, đạt 54,6% kế hoạch và còn phải giải ngân hơn 2,37 nghìn tỷ đồng. Nhóm các dự án ODA khởi công mới đã giải ngân 210 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch giao và còn phải giải ngân 386 tỷ đồng. Các dự án giao thông trong nước đã giải ngân hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch giao và còn phải giải ngân 1,5 nghìn tỷ đồng.
Như vậy, Bộ Giao thông Vận tải vẫn tiếp tục là một trong số các Bộ, ngành, địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao so với mặt bằng chung cả nước.
Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng thực hiện tốt Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Qua đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có cơ sở và chủ động để điều hòa nguồn vốn từ các dự án giải ngân thấp sang cho các dự án cấp bách, có nhu cầu và khả năng giải ngân cao; thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước, góp phần kích cầu nền kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục