Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 9/10-14/10

22:43' - 08/10/2019
BNEWS Ngày 9/10: Công ty CBRE Việt Nam thông tin về Tổng quan thị trường bất động sản; LUXEMBOURG: Nhóm Bộ trưởng tài chính 19 nước sử dụng đồng euro họp.

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 9/10:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo trước Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

- Công ty CBRE Việt Nam thông tin về Tổng quan thị trường bất động sản.

 Tại Khánh Hòa, Hội nghị đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng KHCN phát triển nuôi biển công nghiệp tại Việt Nam. 

Ngày 10/10:

- Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thúc đẩy Mô hình kinh tế chia sẻ.

Ngày 11/10:

- Tại Tiền Giang,  Hội nghị “Kế hoạch và giải pháp sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 tại các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 12/10:

 Tại Phú Quốc, Hội nghị tổng kết hoàn thành Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Ngày 14/10:

- Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Sự kiện kinh tế Thế giới

Ngày 9/10:

-LUXEMBOURG: Nhóm Bộ trưởng tài chính 19 nước sử dụng đồng euro họp.

Ngày 10/10:

-LUXEMBOURG: Họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục