Dự thảo quy định mới về liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài

16:50' - 15/01/2020
BNEWS Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố một số dự thảo Thông tư nhằm tăng cường quản lý nhà nước với các chương trình đào tạo, liên kết có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố một số dự thảo Thông tư liên quan đến việc liên kết đào tạo với nước ngoài cũng như quy định về việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Những dự thảo này nhằm đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với các chương trình đào tạo, liên kết có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
Theo Dự thảo Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, các văn bằng được công nhận trong 4 trường hợp:
Thứ nhất, văn bằng do cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục ở nước ngoài cấp..., chương trình giáo dục đó phải được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.
Thứ hai, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cấp cho người học, được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu hoặc thực hiện hợp tác, liên kết đào tạo.
Thứ ba, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định về hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành, theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
Thứ tư, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa (bao gồm cả chương trình đào tạo trực tuyến và chương trình đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến) chỉ được công nhận khi chương trình giáo dục từ xa đó được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.
Cùng với dự thảo trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố dự thảo thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Theo dự thảo, liên kết đào tạo trực tuyến là việc hợp tác giữa cơ sở đào tạo  nước ngoài và cơ sở đào tạo của Việt Nam nhằm thực hiện chương trình đào tạo thông qua môi trường internet, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện để cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học.

Hình thức liên kết đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.
Hình thức liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.
Chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài ở nước sở tại và chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo Việt Nam đều đã, đang được triển khai theo hình thức trực tuyến ở cùng ngành, cùng trình độ dự định liên kết đào tạo và đều đã có sinh viên tốt nghiệp.
Nếu chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài, phải được kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công nhận về chất lượng giáo dục.
Nếu chương trình đào tạo do 2 bên cùng xây dựng, trường hợp cấp văn bằng của nước ngoài thì chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài.

Trường hợp cấp văn bằng của Việt Nam, chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Việt Nam.
Trường hợp cấp văn bằng của cả nước ngoài và Việt Nam, chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài và của Việt Nam. 
Cũng theo dự thảo, quy mô đào tạo trình độ đại học được xác định bảo đảm mỗi một lớp học không quá 25 người học/giảng viên và phải có ít nhất một trợ giảng.
Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ được xác định bảo đảm mỗi lớp học không quá 25 người học/giảng viên và có ít nhất một trợ giảng. Trường hợp chương trình liên kết đào tạo có luận văn, quy định về người hướng dẫn luận văn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Việt Nam.
Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ được xác định bảo đảm quy định về người hướng dẫn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam.
Trường hợp đào tạo trình độ tiến sĩ có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, nếu liên kết đào tạo trực tuyến, nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập, nghiên cứu trực tiếp tại cơ sở đào tạo nước ngoài tối thiểu 1 năm.

Với liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập, nghiên cứu trực tiếp 6 tháng tại cơ sở đào tạo nước ngoài và tối thiểu 6 tháng tại cơ sở đào tạo Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục