Dược Hậu Giang đề xuất nâng tỷ lệ cổ tức năm 2020 lên 40%

09:55' - 10/03/2021
BNEWS Ban lãnh đạo công ty Dược Hậu Giang cũng đề xuất nâng tỷ lệ cổ tức năm 2020 từ 30% theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lên 40%.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tỷ lệ cổ tức năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Cụ thể, Hội đồng quản trị Dược Hậu Giang đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 3.970 tỷ đồng, tăng 6% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 821 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2020.
Ban lãnh đạo công ty cũng đề xuất nâng tỷ lệ cổ tức năm 2020 từ 30% theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lên 40%.
Hiện nay, có khoảng hơn 130 triệu cổ phiếu DHG đang lưu hành trên thị trường, nếu Dược Hậu Giang chia cổ tức bằng tiền mặt thì số tiền phải chi ra theo kế hoạch là khoảng 392 tỷ đồng, số tiền phải chi theo đề xuất của Hội đồng quản trị là 522 tỷ đồng.
Về tình hình hoạt động kinh doanh, năm 2020, doanh thu của Dược Hậu Giang đạt 3.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 821 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ gần 4% và tăng 15% so với năm 2019. EPS (thu nhập trên 1 cổ phiếu) tăng từ 4.668 đồng lên 5.443 đồng.
Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Dược Hâu Giang là 4.447 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm; trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 826 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.
Trên thị trường chứng khoán, DHG chốt phiên 9/3 ở mức 98.600 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ gần 6% so với chốt phiên giao dịch đầu năm (4/1)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục