Duyệt gói tín dụng 125 triệu USD hỗ trợ TP.HCM cải cách thể chế

12:38' - 17/05/2019
BNEWS Mục tiêu của chương trình hỗ trợ chính sách nhằm loại bỏ những rào cản thể chế tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh xử lý những thách thức cấp thiết nhất về quản trị đô thị.

Ngày 17/5, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt gói tín dụng trị giá 125 triệu USD để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững.
Đây là chương trình hỗ trợ ngân sách đầu tiên của Ngân hàng Thế giới cho cấp địa phương ở Việt Nam, ghi dấu bước chuyển hướng chiến lược trong hoạt động hợp tác của Ngân hàng, từ chỗ cho vay đầu tư theo ngành, sang hỗ trợ cải cách thể chế và chính sách liên ngành ở cấp địa phương.
Mục tiêu của chương trình hỗ trợ chính sách nhằm loại bỏ những rào cản thể chế tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh, vốn là cỗ máy kinh tế và thành phố lớn nhất ở Việt Nam, xử lý những thách thức cấp thiết nhất về quản trị đô thị. Là một cực tăng tưởng quan trọng, đi đầu trong hiện đại hóa kinh tế và đóng góp 21% vào GDP của Việt Nam, những cải cách này dự kiến sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho thành phố mà còn lan tỏa ra cả nền kinh tế.
Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là đại đô thị mới nổi trên toàn cầu và là trung tâm kinh tế với rất nhiều cơ hội, nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về đô thị.

Để quản lý thành công quá trình tăng trưởng đô thị đang diễn ra nhanh chóng, yêu cầu đặt ra là phải quản trị đô thị theo cách tích hợp và hiệu quả, đồng thời phải đầu tư đầy đủ cho dịch vụ và hạ tầng đô thị. Thực hiện những yêu cầu đó trong môi trường tài khóa hạn chế càng cho thấy nhu cầu phải huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Chương trình hỗ trợ chính sách này được thiết kế nhằm mở ra những cải cách tích hợp có tính liên ngành trong các lĩnh vực vô cùng quan trọng để phát triển đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm quy hoạch sử dụng đất, quản trị tài khóa, quản lý rác thải, giao thông công cộng và năng lực cạnh tranh kinh tế.

Chương trình này được thiết kế xoay quanh ba trụ cột: dữ liệu thông tin không gian tích hợp và minh bạch phục vụ quản lý đô thị; tăng cường về quản lý tài sản có và tài sản nợ của khu vực nhà nước; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ đô thị ưu tiên.
Đây là lần đầu tiên sự đối thoại chính sách tổng thể cho toàn thành phố được thiết lập để thúc đẩy phối hợp giữa các sở, ban, ngành khác nhau, góp phần thiết kế và triển khai kịp thời những cải cách thể chế quan trọng. Gói tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cung cấp./.

>>> Người dân Thừa Thiên - Huế giám sát phát triển đô thị thông minh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục