EVNGENCO1 đảm bảo than cho vận hành mùa khô năm 2022

21:58' - 08/10/2021
BNEWS Tổng công ty đã và đang thực hiện linh hoạt các giải pháp trên cơ sở yêu cầu của hệ thống nhằm đạt tồn kho trên mức tối thiểu vào ngày 31/12/2021 để đảm bảo vận hành mùa khô năm 2022.

Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) – thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, việc cung ứng than nội địa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất điện và nâng mức tồn kho.

Tổng công ty đã và đang thực hiện linh hoạt các giải pháp trên cơ sở yêu cầu của hệ thống nhằm đạt tồn kho trên mức tối thiểu vào ngày 31/12/2021 để đảm bảo vận hành mùa khô năm 2022.

Trong quý III/2021, dịch bệnh COVID-19 đã khiến việc cung ứng than nhập khẩu gặp nhiều khó khăn và phụ tải khu vực miền Nam giảm thấp. Tuy nhiên, các nhà máy của EVNGENCO1 đã hoàn thành tốt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, nhờ đó các tổ máy vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao.

Lưu lượng nước về một số hồ chứa tương đối tốt giúp các nhà máy thuỷ điện hoạt động hiệu quả; trong đó Công ty thuỷ điện Đại Ninh đã hoàn thành kế hoạch năm 2021 trước 3 tháng. Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong Quý III/2021 hơn 7,37 tỷ kWh, luỹ kế 9 tháng năm 2021, tổng sản lượng điện GENCO1 sản xuất được gần 26,4 tỷ kWh, đạt 74,11% kế hoạch năm.

Về đầu tư xây dựng, đối với các dự án do GENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện quý III/2021 trên 3.634 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2021 là 8.557 tỷ đồng, đạt 82,92% kế hoạch.

Đặc biệt, việc thi công, nghiệm thu và phát điện tổ máy 80 MW Dự án mở rộng Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim đã hoàn thành vượt tiến độ yêu cầu; công tác quyết toán cũng được thực hiện khá tốt, đáp ứng tiến độ đề ra.

Đối với chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ của Tổng công ty được EVN giao thực hiện đã hoàn thành phần lớn khối lượng như hoàn thiện cơ sở dữ liệu, xây dựng phần mềm quản lý điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, chuẩn hoá, số hoá quy trình bảo dưỡng sửa chữa… GENCO1 cũng đã phê duyệt các đề án lớn hướng tới nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả làm việc của tổng công ty.

Trong thời gian cuối năm, GENCO1 cho biết, sẽ tiếp tục tập trung vào sửa chữa bảo dưỡng và cung ứng nhiên liệu đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của A0.

Các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021, chuẩn bị tốt cho mùa khô năm 2022.

Ngoài ra, GENCO1 sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Tổng công ty sẽ triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi EVN phê duyệt…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục