FPT đặt mục tiêu tăng lợi nhuận 18%

08:26' - 13/02/2020
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020.
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT. Ảnh: TTXVN

Theo đó, với chiến lược chuyển đổi số, năm 2020, FPT kỳ vọng sẽ duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận cao của năm 2019; trong đó, khối công nghệ là động lực tăng trưởng chính.
Theo đó, năm 2020, FPT đặt chỉ tiêu doanh thu vào mức 32.450 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2019;  công ty ước tính thu được 5.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 18%.
Hội đồng quản trị FPT cũng đã quyết định triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, phê quyệt quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2019.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đạt gần 3,4 triệu đơn vị, tương đương 0,5 % vốn điều lệ. Công ty dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu trước ngày 30/6/2020 sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.
Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị của FPT cũng đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức 2.400 tỷ đồng lên 2.800 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
Theo FPT, kết thúc năm 2019, doanh thu của doanh nghiệp đạt 27.717 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ, vượt 4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 4.665 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, vượt 5% kế hoạch năm.
Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.912 tỷ đồng và 3.135 tỷ đồng, tăng 21,0% và 19,7% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.220 đồng, tăng 19%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện đạt 16,8%.
Đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 15.783 tỷ đồng và 1.973 tỷ đồng, tăng tương ứng 17,8% và 29,9% so với cùng kỳ.
Khối viễn thông của FPT đạt 10.398 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông lần lượt đạt 9.789 tỷ đồng và 1.488 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,0% và 30,2% so với cùng kỳ.
Năm 2019, các mảng kinh doanh của FPT tại thị trường nước ngoài mang về 11.452 tỷ đồng doanh thu, tăng 25,7%, chiếm 41% doanh thu của doanh nghiệp; trong đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài của khối công nghệ đóng góp 10.848 tỷ đồng, tăng 28,5%.
Thị trường Mỹ và thị trường châu Á - Thái Bình Dương của khối công nghệ là điểm sáng khi lần lượt tăng trưởng ấn tượng 47% và 43% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế  từ các thị trường nước ngoài đạt 1.894 tỷ đồng, tăng 26,9%, chiếm 41% lợi nhuận trước thuế của FPT; trong đó, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của khối công nghệ đóng góp 1.723 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2018./.
Xem thêm:

>>Triển khai ứng dụng FPT Play trên chuyến bay nội địa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục