FPT sẽ phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020 - 2022

08:31' - 30/03/2020
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Theo đó, Hội đồng quản trị FPT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022 nhằm mục đích gắn một phần thu nhập của cán bộ chủ chốt có thành tích xuất sắc trong công việc với lợi ích cổ đông thông qua chương trình ESOP (phát hành theo chương trình chọn lựa người lao động).
Việc phát hành cổ phần cũng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty và tối đa hóa giá trị cổ đông.
Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình ESOP không quá 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của FPT.
FPT sẽ phát hành 3 đợt vào các năm 2021, 2022 và 2023. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước. Cổ phiếu phát hành trong chương trình này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
Đồng thời, Hội đồng quản trị FPT cũng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025 với số lượng không quá 0,25% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục