Gelex 9 tháng vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm

10:03' - 02/11/2021
BNEWS Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm2021.

Doanh thu quý III của Gelex tăng 28% lên 6.024 tỷ đồng. Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 77% lên 960 tỷ đồng.

Mảng tài chính ghi nhận doanh thu đi ngang 261 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 13% lên mức 364 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, Gelex báo lãi sau thuế quý III đạt 344 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 69% so với cùng kỳ; trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ ghi nhận 239 tỷ đồng, tăng 71%.

Theo công ty, việc sở hữu chi phối tại Tổng công ty Viglacera – CTCP ( mã chứng khoán VGC) từ quý II đã tiếp tục giúp các chỉ số tài chính của Gelex tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 59% lên 12.060 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 79% lên 1.414 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 836 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 với việc hợp nhất Viglacera, Gelex đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.285 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với thực hiện năm ngoái. Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cuối tháng 9, tổng tài sản của Gelex gấp đôi lên 54.273 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt 3.333 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm chủ yếu là do tăng tiền thu từ phát hành cổ phiếu và đi vay.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục