Gia hạn thời gian xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

20:04' - 04/05/2020
BNEWS Bộ Công Thương vừa có thông báo gửi tới các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc gia hạn thời gian xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019.

Bộ Công Thương vừa có thông báo gửi tới các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc gia hạn thời gian xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019.

Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1776/BCT-XNK về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019, thực hiện theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
Theo quy định tại văn bản số 1776/BCT-XNK dẫn trên, các cơ quan, tổ chức xét chọn phải gửi kết quả về Bộ Công Thương muộn nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2020, sau thời hạn này kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ.
Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức xét chọn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, việc xác minh và hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp bị kéo dài, dẫn tới không đáp ứng về thời gian xét chọn theo quy định.
Vì vậy, để việc xét chọn đảm bảo chất lượng, đúng quy định và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầy đủ chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019”, Bộ Công Thương thông báo các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục