Giá trị tận tâm, gắn với nhiệm vụ mở đường đưa dòng điện vươn xa

07:30' - 07/07/2021
BNEWS “Tận tâm” là 1 trong 5 nội dung giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT, mỗi giá trị hàm chứa rất rõ giá trị mà mỗi CBCNV CPMB hướng đến.

Mỗi công trình truyền tải điện hoàn thành là một dấu ấn của lòng quyết tâm, của tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của hàng ngàn người lính truyền tải điện; trong đó có sự đóng góp của CBCNV Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB).

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập CPMB (7/7/1988-7/7/2021), Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc CPMB về chiến lược phát triển của CPMB đã gắn với chiến lược phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và giá trị tận tâm của những người lính truyền tải điện CPMB với nhiệm vụ mở đường để dòng điện được vươn xa đến mọi miền của Tổ quốc.
Phóng viên: Là người đã đi qua những mốc son của ngành điện nói chung và EVNNPT nói riêng, lại đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đơn vị hiện nay, xin ông cho biết Chiến lược phát triển của CPMB đã gắn với Chiến lược phát triển của EVNNPT như thế nào?
Giám đốc Nguyễn Đức Tuyển: Trước tiên tôi phải khẳng định rằng: CPMB là đơn vị trực thuộc EVNNPT, vì vậy Chiến lược phát triển của CPMB gắn liền với Chiến lược phát triển của EVNNPT.
Tại Quyết định số 18/QĐ-CPMB ngày 18/01/2021 của CPMB, chúng tôi đã nêu rõ: Sứ mệnh của CPMB là quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình điện lực đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Với tầm nhìn xây dựng Ban Quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp hàng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống truyền tải điện Quốc gia, mục tiêu Chiến lược phát triển của CPMB là xây dựng Ban Quản lý dự án (QLDA) đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư, tuân thủ các quy định của pháp luật, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT về đầu tư xây dựng công trình theo hướng chuyên nghiệp hóa đến năm 2025 và chuyên nghiệp hàng đầu đến năm 2030.
Theo đó, chúng tôi đề ra mục tiêu cụ thể ứng với các mốc thời gian để thực hiện chiến lược phát triển chung của EVNNPT. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, CPMB sẽ phấn đấu hoàn thành đóng điện khoảng 19.000 MVA công suất trạm biến áp (TBA) truyền tải 500kV và 220kV; đưa vào vận hành tổng chiều dài khoảng 7.000 km đường dây truyền tải 500-220kV; năng suất lao động trung bình hàng năm trong công tác quản lý dự án đạt 120 MVA/người đối với quản lý dự án TBA và 51 km/người đối với quản lý dự án đường dây truyền tải. Hình thành Ban QLDA chuyên nghiệp và cung cấp dịch vụ quản lý dự án từ 1 đến 2 dự án công trình điện lực ngoài EVN, EVNNPT.
Giai đoạn 2026-2030, chúng tôi sẽ hoàn thành đóng điện khoảng 13.500 MVA công suất TBA truyền tải 500kV, 220kV; đưa vào vận hành tổng chiều dài khoảng 4.000 km đường dây truyền tải 500-220kV; năng suất lao động trung bình hàng năm trong công tác quản lý dự án đạt 96 MVA/người đối với quản lý dự án TBA và đạt 31 km/người đối với quản lý dự án đường dây truyền tải.

Trong giai đoạn này, chúng tôi cân đối lực lượng để có thể cung cấp dịch vụ quản lý dự án công trình điện ngoài EVNNPT với tỷ trọng chiếm khoảng 10-30% tổng sản lượng quản lý dự án, bù đắp lại sự suy giảm khối lượng quản lý dự án của EVNNPT do nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện có xu hướng bão hòa.
PV: Vậy để thực hiện được chiến lược trên, theo ông, CPMB cần triển khai những giải pháp gì ?
Giám đốc Nguyễn Đức Tuyển: Để thực hiện mục tiêu chiến lược chung của EVNNPT, tùy theo thực tế khách quan và điều kiện kinh tế - xã hội, CPMB sẽ triển khai hài hòa các mục tiêu chiến lược thành phần thuộc 4 viễn cảnh: Viễn cảnh Học hỏi và Phát triển; viễn cảnh Quy trình nội bộ; viễn cảnh Khách hàng và viễn cảnh Tài chính.
Theo đó, để thực hiện viễn cảnh Học hỏi và Phát triển, CPMB tập trung vào các giải pháp: Cải tiến chế độ Lương - Thưởng; Xây dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện; Có chế độ đãi ngộ, động viên khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ làm việc hiệu quả, nhất là những người phải công tác xa gia đình dài ngày. Kỷ luật lao động là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của Ban nên chúng tôi chú trọng khâu này.
Đồng thời xây dựng, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp để CBCNV có cùng mục tiêu, tầm nhìn, vì sự phát triển chung của Ban; trong đó, các cấp lãnh đạo chuẩn mực trong ứng xử, làm gương cho nhân viên.
Với viễn cảnh Quy trình nội bộ, chúng tôi tăng cường hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; bảo đảm quản lý tốt và chuyên nghiệp về chất lượng, tiến độ và hiệu quả các dự án đầu tư.
Về giải pháp cho viễn cảnh Khách hàng, tôi cho rằng, các dự án đầu tư cần đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, các tiêu chí về bảo vệ môi trường; Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thiết kế, thi công.

CPMB chú trọng xem xét việc áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến; Xây dựng các chương trình hỗ trợ và xây dựng cơ chế tài chính. Đồng thời, thực hiện tham vấn cộng đồng và thực hiện tốt việc giám sát sự tuân thủ các quy định môi trường.
Để thực hiện viễn cảnh Tài chính, chúng tôi sẽ nâng cao kỹ năng và làm chủ được phần mềm kế toán; Đào tạo và tự đào tạo. Bên cạnh đó, phối hợp nhuần nhuyễn, chính xác, trách nhiệm cao giữa các bộ phận; Kiểm soát các biểu mẫu chặt chẽ hơn.
Trên thực tế, để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển EVNNPT, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVNNPT nói chung và CPMB nói riêng, CPMB đã thành lập “Tổ thực hiện chiến lược” tại đơn vị; Sớm tính toán hệ thống chỉ số KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc), tham chiếu của Ban tương ứng với hệ thống các KPI do EVNNPT giao.
Cùng với việc xây dựng hệ thống biểu mẫu để quản lý các chỉ tiêu KPI, KRI (chỉ số kết quả chính yếu), PI (chỉ số hiệu suất) của Ban, của Phòng; Hệ thống chỉ số của Ban, của Phòng cần được kết nối với chỉ tiêu KPI cá nhân để thuận tiện cho quản lý chiến lược và đánh giá thực hiện chiến lược của Ban, CPMB cũng xây dựng kế hoạch hành động, hoàn thiện định mức về thời gian xử lý công việc của các phòng, đơn vị trực thuộc đơn vị.
Mặt khác, CPMB còn xây dựng lộ trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đăng ký các chứng chỉ, giấy phép cần thiết nhằm nâng cao năng lực của Ban, chuẩn bị cho xu hướng suy giảm khối lượng quản lý dự án lưới truyền tải giai đoạn 2021-2030, đa dạng hóa loại hình cung cấp dịch vụ quản lý dự án, đảm bảo việc làm cho CBCNV.
Hàng năm, mỗi CBCNV cần được cập nhật về chiến lược phát triển của Ban, các chỉ số KPI mà Ban đã đạt được; trong đó ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của mỗi thành viên, các thách thức và cơ hội sắp tới của CPMB để giúp CBCNV nhận thức rõ vai trò của mình trong dòng chảy phát triển chung của CPMB và EVNNPT.
PV: Trong Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT, ông được chọn là Nhân vật điển hình mang giá trị cốt lõi tận tâm. Ông có thể chia sẻ về kinh nghiệm, vai trò và trách nhiệm của cá nhân và đơn vị khi đạt được giá trị đó ?
Giám đốc Nguyễn Đức Tuyển: Cùng với việc đầu tư xây dựng nhiều dự án, công trình trọng điểm cấp bách, trải rộng trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, một số tỉnh ở phía Nam và phía Bắc, mỗi CBCNV CPMB luôn luôn tự hào mang hình ảnh và văn hóa của EVNNPT đến mọi miền của Tổ quốc, đó là 5 giá trị cốt lõi: Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm và Tin tưởng....
Cùng 5 chuẩn mực đạo đức là: Tính nhân văn, lòng nhân ái; Truyền thống đoàn kết, thống nhất; Đảm bảo tính tuân thủ, sự tôn trọng; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; Luôn lạc quan và tin tưởng.

Cùng với 15 quy tắc ứng xử, 18 văn hóa giao tiếp, được vận dụng xuyên suốt trong công việc, trong cuộc sống và trong mọi ứng xử tạo nên nét văn hóa mang đậm bản sắc riêng của EVNNPT.
Để được mang hình ảnh người lính truyền tải với nhiệm vụ mở đường cho dòng điện vươn xa, mỗi CBCNV CPMB đều ý thức rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.
“Tận tâm” là 1 trong 5 nội dung giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT, mỗi giá trị hàm chứa rất rõ giá trị mà mỗi CBCNV CPMB hướng đến. Bên cạnh các giá trị Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm và Tin tưởng. “Tận tâm” thể hiện một giá trị thực sự và đúng bản chất của người CBCNV, của người được giao nhiệm vụ đối với tổ chức, tập thể.
“Tận tâm” là việc dốc hết sức lực, tâm huyết, dốc hết lòng với nhiệm vụ được giao; là sự cam kết đạt được mục tiêu cuối cùng dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; là sự nỗ lực bền bỉ, làm hết trách nhiệm và hết khả năng của bản thân để đạt được kết quả mà tổ chức mong muốn.
Tôi cho rằng “Tận tâm” còn  thể hiện ở việc thực hiện nhiều công việc đồng thời, từ nhỏ đến lớn, không nề hà, tôn trọng công việc, dám chịu trách nhiệm và tìm mọi cách để đạt được kết quả cuối cùng.
Trong công việc được giao, mỗi CBCNV trong đơn vị luôn hiểu rằng hình ảnh người lính truyền tải mà ở CPMB là hình ảnh của người lính mở đường trong đầu tư xây dựng các dự án lưới điện, từ chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư, đoàn kết trên dưới một lòng, tìm ra những giải pháp mới hiệu quả; luôn giữ gìn, bảo vệ uy tín, hình ảnh của EVNNPT, hành động vì lợi ích chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT và đơn vị.
Bên cạnh sự tận tâm, tập thể Lãnh đạo và mỗi CBCNV trong đơn vị còn luôn ý  thức được trách nhiệm của mình, luôn học tập trao dồi kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với xu hướng phát triển chung trong thời đại công nghiệp 4.0; không ngại đối mặt với khó khăn, kiên trì bền bỉ với công việc, mục tiêu, nhiệm vụ được giao; luôn khiêm tốn và cống hiến sáng tạo trong công việc.
Mỗi CBCNV CPMB luôn thực hiện nhiệm vụ được giao bằng tất cả tâm huyết và sức lực để đạt được kết quả tốt nhất; sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích, sự phát triển của EVNNPT và đơn vị.

Trong cuộc sống luôn có trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh, với lời nói và việc làm của mình. Đối với công việc được giao, dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ đều phải làm đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, luôn nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần dám chịu trách nhiệm.
Chính sự “Tận tâm” trong quản lý điều hành các dự án đầu tư xây dựng nên EVN và EVNNPT luôn tin tưởng giao cho CPMB quản lý đầu tư nhiều công trình trọng điểm, cấp bách của đất nước với yêu cầu đưa vào vận hành đúng và vượt tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho sự phát triển kinh tế-xã hội.
PV: Xin cảm ơn ông !

>>Mỗi công trình truyền tải là một dấu ấn của CPMB


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục