Giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý I là 92.456 tỷ đồng

10:13' - 13/03/2024
BNEWS Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý I/2024.

Theo đó, tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý I/2024 là 92.456 tỷ đồng. Trước đó, Kho bạc Nhà nước cho biết, trong tháng 1/2024 không phát sinh giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ. 
Việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu chính phủ khi giúp tăng tính thanh khoản của trái phiếu này trên thị trường thứ cấp, từ đó tác động hỗ trợ trở lại đối với hoạt động phát hành của Kho bạc Nhà nước trên thị trường sơ cấp. Ngoài ra, hoạt động này cũng góp phần phát triển thị trường tiền tệ. 

 

Bên cạnh đó, việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ là đảm bảo tính công khai, minh bạch hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước bởi đối tác giao dịch được mở rộng hơn so với nghiệp vụ gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Quy trình lựa chọn đối tác giao dịch được thực hiện theo hình thức đấu thầu điện tử trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán. 
Sau khi thực hiện giao dịch, các thông tin về khối lượng, lãi suất mua lại tương ứng với từng kỳ hạn được Kho bạc Nhà nước công bố trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước. 
Đồng thời, với việc thực hiện nghiệp vụ này cũng giúp Kho bạc Nhà nước ngày càng tiệm cận với thông lệ quốc tế, vì kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cùng với nghiệp vụ đầu tư qua đêm, nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ là hoạt động đầu tư an toàn, được thực hiện chủ yếu, thường xuyên trong quản lý ngân quỹ nhà nước.
Tháng 2/2024, HNX tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng giá trị trúng thầu đạt 28.170 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 95,49%.

Lợi suất giao dịch bình quân của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có xu hướng giảm trong tháng 2/2024, cụ thể giảm ở các kỳ hạn 6 tháng, 30 năm và 20 năm, tương ứng giảm 48,23%; 10,78% và 5,22% so với cùng kỳ tháng trước và tăng ở kỳ hạn 1 năm, tương ứng tăng 103,51% so với cùng kỳ tháng trước.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng). Khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Toàn bộ trái phiếu chính phủ được đấu thầu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kỳ hạn phát hành đa dạng, tập trung từ 5 năm trở lên để tiếp tục cơ cấu lại danh mục trái phiếu chính phủ theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn, góp phần cơ cấu lại nợ công an toàn, bền vững theo chủ trương của Đảng, Quốc hội tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục