Gói thầu tư vấn có cần chứng minh khả năng huy động nhân sự?

05:30' - 01/02/2021
BNEWS Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn thì nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu.

Gói thầu tư vấn quản lý dự án là gói thầu tư vấn, do đó việc đánh giá về nhân sự chủ chốt cần căn cứ các tiêu chí đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu trên cơ sở mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT.

Bà Lê Thị Yến Thanh (TPHCM) tham khảo hướng dẫn tại Mẫu số 15 và Mẫu số 18 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp thì thấy quy định nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng các yêu cầu quy định tại hồ sơ mời thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; "không được kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này".

Công ty bà đang thực hiện tham gia dự thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án cho 1 dự án, dự án có 2 giai đoạn mời thầu, công ty bà đã tham dự thầu giai đoạn 1 và đang trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu. Hiện đang mời thầu giai đoạn 2, công ty bà muốn sử dụng nhân sự đã tham gia của giai đoạn 1 để tham dự thầu cho giai đoạn 2.

Bà Thanh hỏi, nếu tiến độ thực hiện dự kiến của 2 giai đoạn chỉ cách nhau 2 tuần, vậy công ty bà có được quyền sử dụng 100% nhân sự của giai đoạn 1 để tham dự cho giai đoạn 2 hay không (vì Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT chỉ quy định đối với gói thầu xây lắp)?

Với tính chất như gói thầu tư vấn, công ty có cần chứng minh khả năng huy động nhân sự không? Hoặc phải có bản cam kết nếu trúng thầu cả 2 giai đoạn thì với năng lực nhân sự nêu trên bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ dự án nếu được tham gia hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn thì nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.

Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với câu hỏi của bà Thanh, gói thầu tư vấn quản lý dự án là gói thầu tư vấn, do đó việc đánh giá về nhân sự chủ chốt cần căn cứ các tiêu chí đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu trên cơ sở mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục