Hà Giang phối hợp trong thực thi pháp luật, phát triển kinh tế-xã hội

10:47' - 13/07/2021
BNEWS Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang vừa phối hợp với UBND tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2016-2020 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quy chế số 238 của Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang vừa phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2016-2020 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quy chế số 238 của Ban Bí thư, giai đoạn 2021-2025 (phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm).

Theo ông Vũ Mạnh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang: Năm năm qua, Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình đã ký kết và đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Công tác tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại được thực hiện bài bản, khoa học, phát huy nội lực, thu hút đầu tư.

Thông qua công tác phối hợp, đã nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết triệt để, góp phần ổn định tình hình chính trị, giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng.

Giai đoạn 2016 - 2020, đã có 24 lượt sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh Hà Giang tham gia ký kết phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các sở, ngành đã chủ động trong việc cung cấp thông tin, tài liệu về các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thuộc lĩnh vực ngành theo dõi cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang để xây dựng tài liệu định hướng tư tưởng, hướng dẫn tuyên truyền kịp thời...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đã ký kết Chương trình phối hợp với UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021-2025.

Nguyên tắc phối hợp tuân thủ theo đúng tinh thần của Quy chế số 238 của Ban Bí thư, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong hợp tác, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.

Dịp này, có 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, giai đoạn 2016-2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục