Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn uỷ thác giúp người nghèo và các đối tượng chính sách

21:09' - 06/04/2020
BNEWS Hà Nội sẽ bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội 650 tỷ đồng để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19.

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, thành phố Hà Nội sẽ bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội năm 2020 (đợt 1) là 650 tỷ đồng.

Nguồn vốn này đáp ứng khoảng 65% nhu cầu vốn cần thiết bổ sung cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố nhằm phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19.
UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác tập trung giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng để hỗ trợ, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo thứ tự ưu tiên.
Theo đó về đối tượng, trước hết ưu tiên cho hộ được giãn nợ, gia hạn nợ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai là tới hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn.

Thứ ba là các đối tượng chính sách khác. Thứ tư là cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động.
Về ngành nghề cho vay, sẽ ưu tiên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng dịch COVID -19; các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng lương thực, thực phẩm, y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.
Sau đợt giao vốn uỷ thác này, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí vốn đợt tiếp theo từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2019 theo đúng Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm và đặc biệt là dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sản xuất của người nghèo và các hộ chính sách trên địa bàn.

Qua rà soát bước đầu, dịch bệnh ảnh hưởng tới nhu cầu vay vốn bổ sung để khôi phục sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 là khoảng 1.000 tỷ đồng cho 25.000 khách hàng (đủ điều kiện vay vốn) và nhu cầu bổ sung vốn để bù đắp số vốn chưa thu hồi được so với kế hoạch thu hồi trong năm 2020 là 412 tỷ đồng.
Nhóm ngành nghề vay vốn bị ảnh hưởng nhiều nhất là ngành chăn nuôi, buôn bán nhỏ và kinh doanh dịch vụ, y tế, vận tải. Nhóm này đang có tổng dư nợ 2.384 tỷ đồng và chiếm 28% tổng dư nợ cho vay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục