Hà Nội tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua mạng và bưu điện

18:08' - 15/04/2020
BNEWS Hà Nội khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện.

 

Sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trên địa bàn Hà Nội, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Thời gian qua, việc giải quyết và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính gặp khá nhiều khó khăn, nhất là thời điểm hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người. 

Thành phố Hà Nội dự báo, nếu tiếp tục kéo dài thực Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải chủ động hơn trong việc trả kết quả qua đường mạng hoặc bưu điện. 

Thành phố đang tăng cường tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn người dân cân nhắc thời điểm để yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cấp bách, cần thiết và ưu tiên lựa chọn việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố hoặc thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích của thành phố.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ hướng dẫn, phân luồng công dân đến giao dịch; phân chia vị trí tiếp nhận, trả kết quả hợp lý, đảm bảo trong Bộ phận "một cửa" không quá 10 người (kể cả cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận), bảo đảm việc giãn cách theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch.
Cổng thông tin điện tử của các đơn vị; của thành phố và Chính phủ; tổng đài điện thoại; loa truyền thanh; sử dụng mạng xã hội hoặc các công cụ khác phù hợp với quy định để công dân đặt lịch hoặc xếp số thứ tự, hướng dẫn hồ sơ và hẹn thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.
UBND thành phố yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua hệ thống bưu chính công ích đối với những thủ tục không bắt buộc công dân phải đến nộp và nhận trực tiếp.

Bưu điện thành phố duy trì mở cửa các điểm giao dịch đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trên địa bàn theo các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác đã ký kết thực hiện việc chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục tại Bộ phận "một cửa" của các đơn vị cũng như tiếp nhận và chuyển phát đến công dân phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm đáp ứng bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Đồng thời, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các thủ tục hành chính.
Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố Hà Nội trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo giải quyết hiệu quả yêu cầu công việc cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn, có nhiều phương án, cách thức linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục