Hà Nội yêu cầu quản lý chặt chất thải nguy hại tại khu vực cách ly tập trung

16:13' - 12/06/2021
BNEWS Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chất thải theo đúng quy định.

Hiện nay, tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với các ca bệnh tăng nhanh, đặc biệt, các khu vực cách ly đã hình thành với khối lượng chất thải phát sinh ngày càng tăng (có cả chất thải lây nhiễm).

Để đảm bảo an toàn môi trường, góp phần hạn chế lây lan dịch trên địa bàn Thủ đô, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát sinh, tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chất thải theo đúng quy định.
Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, chất thải của người mắc và nghi ngờ mắc COVID-19 phải được phân loại, xử lý theo quy định cụ thể tại Quyết định số 3455 ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 5188 ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Sở Y tế .
Đối với chất thải như: Khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng, rác thải sinh hoạt phát sinh của các trường hợp cách ly khác (không phải là người mắc và nghi ngờ mắc COVID-19), việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch phải được thực hiện bởi các cơ sở xử lý chất thải đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và có chức năng xử lý chất thải y tế. Ưu tiên lựa chọn cơ sở xử lý có khoảng cách thu gom, vận chuyển ngắn nhất từ nơi phát sinh đến cơ sở xử lý.
Đối với trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trữ, việc quản lý chất thải của người cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 phải thực hiện như đối với trường hợp người mắc và nghi ngờ mắc COVID-19 tại khu cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.
Để đảm bảo an toàn môi trường, phòng, chống dịch COVID-19 và tránh lãng phí ngân sách trong việc xử lý chất thải, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tăng cường hướng dẫn các khu cách ly tập trung, người cách ly y tế tại nhà nghiêm túc thực hiện phân loại chất thải triệt để, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường việc tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị để lẫn chất thải y tế, đặc biệt chất thải y tế lây nhiễm vào chất thải rắn sinh hoạt.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu các khu cách ly tập trung phải chuyển giao chất thải nguy hại lây nhiễm cho cơ sở xử lý; phối hợp với cơ sở xử lý chất thải lập phương án cụ thể về số lượng phát sinh, địa điểm phát sinh để có phương án thu gom, vận chuyển đảm bảo về thời gian, tuyến đường vận chuyển, tránh phát triển dịch.
Theo đó, các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế phải tích cực phối hợp, hỗ trợ việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 khi có yêu cầu theo phạm vi hoạt động đã được cấp phép đảm bảo đúng chủng loại, công suất xử lý chất thải đã được cấp phép.

Cung cấp đầy đủ túi đựng chất thải lây nhiễm, thiết bị thu gom, phân loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho người cách ly tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; bố trí đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho nhân viên làm công tác thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm; kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các trường hợp không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục