HAGL Agrico lỗ quý III 181 tỷ đồng

09:54' - 01/11/2021
BNEWS Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã chứng khoán HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021.

Doanh thu thuần của HAGL Agrico quý III đạt gần 380 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cao hơn khiến công ty lỗ gộp 14 tỷ đồng, cải thiện hơn mức âm 67 tỷ cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 6 tỷ lên 21 tỷ đồng nhờ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái (19 tỷ). Chi phí hoạt động này lại giảm 27% xuống 82 tỷ đồng.

Chi phí quản lý cũng giảm 70%, ngược lại chi phí bán hàng tăng 23% lên 76 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp bị lỗ sau thuế 181 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 352 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu HAGL Agrico giảm 49% xuống 892 tỷ đồng, chủ yếu do nguồn thu từ bán trái cây giảm hơn nửa về 683 tỷ.

Trong khi đó, doanh thu tài chính gấp hơn 10 lần lên gần 138 tỷ đồng nhờ hơn 33 tỷ lãi cho vay công ty khác, 43 tỷ lãi chênh lệch tỷ giá, cùng 61 tỷ lãi chuyển nhượng cho Thagrico 4 công ty con là Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Bò sữa Tây Nguyên, Hoàng Anh Đắk Lắk và Cao su An Đông Mia. 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm gần 304 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ gần 340 tỷ cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối tháng 9 âm 2.609 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm 31% xuống 6.644 tỷ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục