HAGL chuyển nợ thành vốn góp cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai

08:34' - 11/09/2020
BNEWS Tổng số cổ phần chuyển đổi là hơn 586 triệu đơn vị. Tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 5,86 nghìn tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã HAG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần.

Cụ thể, tổng số cổ phần chuyển đổi là hơn 586 triệu đơn vị. Tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 5,86 nghìn tỷ đồng. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Võ Trường Sơn thực hiện.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản Hoàng Anh Gia Lai đạt 40.275 tỷ đồng; trong đó chiếm tỷ trọng lớn là tài sản dở dang dài hạn với 11.433 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận hàng tồn 2.336 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn và dài hạn với tổng giá trị 10.800 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014, có trụ sở tại Thành phố Pleiku, Gia Lai. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ trồng trọt (hồ tiêu), dịch vụ chăn nuôi, chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, sản xuất thức ăn gia súc, nuôi trâu bò dê cừu và các sản phẩm kèm theo./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục