Hải Phát phát hành 166 tỷ đồng trái phiếu

10:24' - 26/02/2020
Bnews Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) đã phát hành 1,66 triệu trái phiếu, tương đương 166 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Kỳ hạn trái phiếu 18 tháng, trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất cố định 11%/năm.

Tài sản đảm bảo được Ngân hàng Bảo Việt quản lý.
Danh sách trái chủ gồm nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 11,2% và nhà đầu tư cá nhân nắm giữ 88,8%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục