DIG muốn mua 15 triệu cổ phiếu quỹ

09:31' - 23/02/2020
BNEWS Tổng công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua 15 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Mục đích tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và công ty.

Doanh nghiệp sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác để thực hiện mua cổ phiếu.

Năm 2020, DIG dự kiến đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng, tăng 54% so với 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục