Hải Phát sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

07:02' - 03/03/2020
Bnews Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 15 cổ phiếu mới).

Tại Đại hội thường niên năm 2019, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 tối thiểu 15% bằng cổ phiếu.

Với gần 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hải Phát dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu mới và qua đó tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng.
Công ty hiện chưa chốt ngày đăng ký cuối cùng. Nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2018 (483 tỷ đồng).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục