Hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

11:29' - 14/05/2018
BNEWS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.
Theo dự thảo, diễn viên không sử dụng thuốc lá trong các trường hợp sau: a- Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 13 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; b- Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; c- Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; d- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Diễn viên chỉ được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật theo quy định.
Diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu và tác phẩm điện ảnh nhằm mục đích nghệ thuật bao gồm các trường hợp sau: a- Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; b- Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; c- Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.
Khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.
Trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải bảo đảm một trong các yêu cầu như sau: a- Được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi phù hợp. Việc phân loại phim dựa vào các tiêu chí quy định; b- Có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục