1. >

Hapro hướng tới mô hình cổ phần

Facebook Share

BNEWS.VN Sau khi cổ phần hóa, Hapro sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đưa thương hiệu xuất khẩu trở thành thương hiệu quốc tế hàng đầu tại khu vực.

Hapro hướng tới mô hình cổ phần

Hapro hướng tới mô hình cổ phần. Ảnh: TTXVN

Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, sau khi cổ phần hóa, Hapro sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đưa thương hiệu xuất khẩu trở thành thương hiệu quốc tế hàng đầu tại khu vực.

Cùng đó, tiếp tục phát triển mạnh mẽ thương mại nội địa với thương hiệu Hapro Mart là cốt lõi.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên, Hapro sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp; trong đó, trọng tâm đầu tiên là cơ cấu lại nguồn nhân lực.

Với nền tảng là đội ngũ cán bộ có trình độ, đào tạo căn bản, tâm huyết và trách nhiệm, Tổng công ty sẽ tiến hành sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp. Đồng thời, thay đổi cơ chế tiền lương, gắn tiền lương, tiền thưởng với trách nhiệm và sự cống hiến của cán bộ.

Ngoài ra, Hapro cũng tiến hành cơ cấu lại, áp dụng các biện pháp quản trị tiên tiến, linh hoạt để nâng cao sức cạnh tranh. Đặc biệt, sử dụng hiệu quả nguồn lực qua việc đẩy mạnh khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới kinh doanh theo đúng quy hoạch.

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có cùng việc áp dụng các biện pháp quản trị chủ động của mô hình Tổng công ty cổ phần, ông Vũ Thanh Sơn hy vọng Hapro sẽ tạo ra sức bật lớn hơn trong thời gian tới.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thời gian vừa qua, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động triển khai. Trong đó, nhiều nền tảng công nghệ Việt được ứng dụng và trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần phòng chống dịch.

ncif