1. >

IPO hơn 75,9 triệu cổ phần Hapro

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 30/3, tại Sở này, Hapro sẽ IPO hơn 75,9 triệu cổ phần.

IPO hơn 75,9 triệu cổ phần Hapro

Gian hàng của Tổng Công ty Thương mại (Hapro) Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Số cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) tương đương 34,51% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 12.800 đồng/cổ phần.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Hapro tại ngày 30/6/2016 đạt hơn 4.043 tỷ đồng; trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 2.155 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 2.200 tỷ đồng; trong đó, nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ. 

Cán bộ công nhân viên được mua 1.074.000 cổ phần (tương đương 0,49% vốn điều lệ), 143.000.000 cổ phần (tương đương 65% vốn điều lệ) bán cho nhà đầu tư chiến lược và 75.926.000 cổ phần, tương đương 34,51% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX. 

Hapro hiện đang quản lý và sử dụng 183 cơ sở nhà, đất. Sau cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty tiếp tục quản lý sử dụng 114 cơ sở nhà đất;  trong đó cơ sở nhà đất tại thành phố Hà Nội là 96 địa điểm và cơ sở nhà đất tại các tỉnh/thành phố khác là 18 địa điểm.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đến chủ yếu từ mảng hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, chiếm khoảng 95% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng khoảng 5% tổng doanh thu. 

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2015 - 2017

Chỉ tiêu201520162017
Tổng tài sản (tỷ đồng)2.9093.6133.667
Tổng doanh thu (tỷ đồng)3.3533.4123.260
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)9,540,913,4
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (%)0,651,890,62

                                         Nguồn: BCTC năm 2014, 2015, 2016 Công ty mẹ - Tổng công ty  

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2017-2019

Chỉ tiêu201820192020
Tổng doanh thu (tỷ đồng)4.0004.8005.760
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)63,277,280
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)2,873,513,64
Tỷ lệ trả cổ tức (%)233,5

                                         Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 

Hapro là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 2004, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trên cơ sở sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại của thành phố Hà Nội; trong đó Công ty Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trực thuộc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công Thương Hà Nội) đảm nhiệm chức năng công ty mẹ - tổng công ty. Hiện nay Hapro có 10 công ty con, 20 công ty thành viên liên kết và có đầu tư góp vốn tại 11 công ty khác.

Hapro hoạt động trên 3 lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại nội địa và ddầu tư phát triển hạ tầng thương mại. Với mảng kinh doanh xuất nhập khẩu, Hapro xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống, may mặc, hàng tiêu dùng…, nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống.

Với mảng thương mại nội địa, Hapro quản lý hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích, kinh doanh hàng miễn thuế, cung cấp dịch vụ ăn uống, lữ hành, kho vận…Với mảng thương mại nội địa và đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, Hapro kinh doanh văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, trung tâm phân phối dự trữ hàng hóa logistic./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu Trung Quốc có hành động trả đũa, ngay lập tức Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế đối với 267 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

ncif