HBC chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

10:11' - 18/05/2018
BNEWS Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) thông báo ngày 28/5 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

Theo phương án công bố, HBC dự kiến phát hành 64,9 triệu cổ phiếu mới để chia cho các cổ đông, tương đương với tỷ lệ thực hiện 50%. Sau phát hành, vốn điều lệ HBC dự kiến tăng thành 1.948 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, lãi lũy kế cuối năm 2017 là 823 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục