HDBank điều chỉnh room ngoại xuống còn 21,5%

12:16' - 07/09/2020
BNEWS Lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 2.908 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2019.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) vừa ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) từ 30% xuống còn 21,5% vốn điều lệ.
Theo HDBank, mục đích của việc điều chỉnh lần này là nhằm phục vụ kế hoạch với đối tác chiến lược. Cùng với việc cố định FOL ở mức 21,5%, trong năm 2020, HDBank cũng triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng khối lượng phát hành 160 triệu USD.
Trái phiếu được phát hành sẽ có kỳ hạn 5 năm 1 ngày, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Điều kiện là trái phiếu xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không có đảm bảo và trong mọi trường hợp.

Người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi tổ chức phát hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư tổ chức, dự kiến tại thị trường Đức và Singapore.
Khi hoàn thành, vốn từ phát hành trái phiếu sẽ giúp HDBank bổ sung thêm nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu kinh doanh của HDBank đều tăng trưởng mạnh mẽ.

Lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 2.908 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành 51,4% kế hoạch. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,6% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA đạt 1,97%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Chất lượng tài sản của HDBank thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%. Toàn bộ trái phiếu VAMC (đã được tất toán sớm hơn kế hoạch.

Bên cạnh việc giữ vững chất lượng tài sản, Ngân hàng này cũng không ngừng củng cố sức khỏe tài chính với hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) tăng từ 10,6% lên 11,5%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn chỉ 21% tiếp tục thuộc nhóm ngân hàng có an toàn vốn và thanh khoản cao nhất…/.

>>HDBank chào bán 15 triệu trái phiếu ra công chúng


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục