HHS trình phương án trả cổ tức năm 2020

09:13' - 08/10/2021
BNEWS HĐQT Công ty Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán: HHS) trình phương án phát hành gần 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2020 tỷ lệ phân phối 12%.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phát hành 13,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Như vậy, tổng cổ phiếu phát hành thêm là 46,7 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 17%.

Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.747 lên 3.214 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Năm 2021, Tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch  kinh doanh với doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng giảm 9,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ mức năm ngoái với 1.028 tỷ đồng. Kế hoạch đến năm 2023, công ty dự kiến doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.080 tỷ đồng. 

Chốt phiên 7/10, cổ phiếu HHS giao dịch ở mức 7.280 đồng/cp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục