Hiện đại hệ thống công nghệ quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

16:12' - 18/11/2021
BNEWS Đến nay, cả nước đã có hơn 2.000 công ty đăng ký và thực hiện công bố thông tin điện tử qua hệ thống công bố thông tin dành cho công ty đại chúng (IDS).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại đơn vị đã liên tục phát triển và đạt được nhiều kết quả.
Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng và hình thành hạ tầng công nghệ đảm bảo an toàn bảo mật và làm nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.
Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được phát triển, nâng cấp đảm bảo khả năng triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi cho ngành.
Hệ thống máy chủ và lưu trữ cơ bản đáp ứng được các yêu cầu cho các ứng dụng hiện có của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hệ thống mạng diện rộng được hình thành bằng cách kết nối mạng cục bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với mạng diện rộng của Bộ Tài chính, với các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xây dựng và triển khai hệ thống an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn cao và đáp ứng các quy định về an toàn bảo mật cho các hệ thống thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính; nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư.
Cụ thể, hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán (MSS) được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2013 và nâng cấp năm 2020. Từ khi được đưa vào sử dụng, Hệ thống MSS đã chứng tỏ là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giám sát nhằm đảm bảo các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và quy định khác có liên quan.
Cùng với đó, hệ thống công bố thông tin dành cho công ty đại chúng (IDS) được xây dựng nhằm hỗ trợ các công ty đại chúng thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin điện tử, thay thế cho việc báo cáo bằng văn bản giấy như trước đây.
Đến nay, cả nước đã có hơn 2.000 công ty đại chúng đăng ký và thực hiện công bố thông tin điện tử qua hệ thống IDS. Thông tin được xử lý và công bố công khai trên thị trường giúp các đối tượng tham gia thị trường được tiếp cận một cách nhanh chóng và công bằng; kịp thời nắm bắt được các thông tin về các doanh nghiệp, đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng  xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý giám sát các thành viên thị trường. Các hệ thống này đã tạo lập một cơ sở dữ liệu quản lý tập trung về các đối tượng tham gia thị trường từ đó giúp cho khai thác thông tin, thực hiện phân tích, đánh giá và dự báo để phục vụ  quản lý giám sát hiệu quả hơn.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, những năm qua đã đánh dấu những bước tiến lớn trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý giám sát thị trường chứng khoán. Công nghệ thông tin đã phát huy vai trò và trở thành nhu cầu tất yếu đối với các hoạt động nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, góp phần hình thành Chính phủ số./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục