Hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện ở Đà Nẵng

10:42' - 08/11/2016
BNEWS Chính thức vận hành từ tháng 9/2014 đến nay, Bộ phận một cửa tập trung đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.
Đà Nẵng vận hành hiệu quả Bộ phận một cửa tập trung. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Trong thời gian qua, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc nâng cao vai trò kiến tạo và phục vụ của các cấp chính quyền. Thành phố đã thực hiện nhiều cách thức, giải pháp nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, trách nhiệm, đặc biệt là mô hình chính quyền thân thiện và đạt được những thành công nhất định.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Bộ phận một cửa tập trung) là một trong những nét nổi bật của mô hình chính quyền thân thiện, được đặt tại tầng 1, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, là nơi hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Từ khi đưa vào vận hành (tháng 9/2014) đến nay đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.
Để hoàn thành nhiệm vụ một cách tối ưu nhất, UBND thành phố đã thành lập Tổ theo dõi, vận hành và hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm theo dõi, quản lý, vận hành, điều phối chung hoạt động của Bộ phận một cửa tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố.

Đây là tổ công tác hoạt động liên ngành do công chức, viên chức các đơn vị được phân công kiêm nhiệm thực hiện. Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa tập trung, do các sở, ban, ngành cử đến, trực tiếp phân công, quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách và đánh giá công chức, viên chức.

Qua các thông tin tiếp nhận liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị đã kiểm tra, xác minh và xử lý kỷ luật tổng cộng 100 trường hợp cán bộ công chức viên chức vi phạm trong 3 năm từ 2014 đến 2016 , số trường hợp xử lý kỷ luật giảm dần qua các năm. Bình quân 3 năm (2014- 2016), tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và sớm hẹn trên toàn địa bàn thành phố là 99,8%.


Ông Chế Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: Việc tập trung công tác tiếp nhận và trả kết quả của tất cả sở, ban, ngành về một địa điểm cũng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc tập hợp tất cả đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính, thống nhất mối quan hệ trong quá trình giải quyết hồ sơ giữa cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với công dân, tổ chức của tất cả các sở, ban, ngành ở thành phố về “một đầu mối”, “liên thông - liên kết” và “trọn gói”...

Hướng đến việc cải thiện cách thức phục vụ chất lượng dịch vụ hành chính công theo hướng tăng sự thuận tiện, tính thân thiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, một số đơn vị tại Trung tâm hành chính đã phối hợp với Bưu điện Đà Nẵng triển khai phương án chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ yêu cầu cho công dân tổ chức.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội Đà Nẵng: Công tác xây dựng, ban hành và thực thi chính sách quy hoạch, kế hoạch...của thành phố Đà Nẵng được đổi mới theo hướng ngày càng tăng cường sự tham gia của các chủ thể khác trong xã hội (người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học...).

Có thể nói, việc chính thức khai trương vận hành và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính và lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ làm thước đo, tạo ra những bước tiến trên lộ trình cải cách hành chính với mục tiêu đáp ứng yêu cầu nhanh hơn, hợp lý hơn, hiện đại hơn và thân thiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, cũng góp phần tiếp tục đẩy mạnh và giữ vững các chỉ số tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ công tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục