HNG được chuyển sang diện cảnh báo

11:21' - 04/09/2020
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai từ diện kiểm soát đặc biệt sang diện cảnh báo.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) từ diện kiểm soát đặc biệt sang diện cảnh báo.

HNG được đưa ra khỏi diện cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 30/6/2020 là âm 2.312,96 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định.

Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (mã CEE) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 7/9/2020.

Lý do là công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm năm 2020 là 0,64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngay 30/06/2020 là 21,25 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020, thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục