HOSE duy trì diện cảnh báo đối với 2 cổ phiếu HAG và LEC

19:26' - 03/09/2020
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Ngày 31/8, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Hoàng Anh Gia Lai. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2020 là hơn 107 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 là 397 tỷ đồng.
Dù báo cáo tài chính ghi nhận lợi nhuận sau thuế là số dương, tuy nhiên, phía công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 3 năm gần đây).
Thêm vào đó, báo cáo tài chính còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc khoản nợ ngắn hạn của công ty này tại ngày 30/6/2020 đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.372 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Hoàng Anh Gia Lai còn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ trọng yếu, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo (từ ngày 26/4/2018).
Do vậy, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo sau khi công ty có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.
Cùng ngày, HOSE cũng thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu LEC của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung. Trước đó, cổ phiếu LEC bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 17/4/2020, do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 của công ty là âm 578 triệu đồng.
Ngày 26/8/2020, HOSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ soát xét bán niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất là âm 8,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là 41,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty chưa khắc phục nguyên nhân rơi vào diện cảnh báo.
HOSE sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu LEC căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục