Hoá chất Đức Giang chốt ngày tạm ứng cổ tức

09:30' - 03/12/2020
BNEWS Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền là ngày 15/12/2020 với tỷ lệ 15%/cổ phần

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền là ngày 15/12/2020 với tỷ lệ 15%/cổ phần (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán cổ tức là ngày 11/1/2021.

Kết quả kinh doanh quý III, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, lợi nhuận sau thuế của DGC tăng trưởng 78% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 705 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt 670 tỷ đồng, tăng 63%. 
Năm 2020,  DGC đặt mục tiêu doanh thu 6.084 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự đạt 700 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục