1. >

Hoàn thiện chính sách đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá tại 4 tỉnh miền Trung

Facebook Share

BNEWS.VN Phó Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xác định rõ vốn đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại 4 tỉnh miền Trung thuộc nguồn vốn nào, có lý giải đầy đủ.

Hoàn thiện chính sách đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá tại 4 tỉnh miền Trung

Hoàn thiện chính sách đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá tại 4 tỉnh miền Trung. Ảnh minh họa: TTXVN

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 327/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại 4 tỉnh miền Trung.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định rõ vốn đầu tư các dự án này thuộc nguồn vốn nào, có lý giải đầy đủ, trên cơ sở đó, nêu rõ trong Dự thảo Quyết định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư các dự án này, cũng như quản lý tài sản hình thành sau khi Dự án hoàn thành.

Đồng thời, xác định rõ UBND tỉnh chịu trách nhiệm hoàn toàn về lập, thẩm định và phê duyệt dự án; quy định rõ cơ chế kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, phê duyệt cũng như triển khai thực hiện dự án nhằm đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả, đạt chất lượng, đúng pháp luật; xác định rõ phương thức đấu thầu đối với các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp, thống nhất về việc bổ sung Dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung” vào phạm vi, đối tượng của Quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với Bộ Tư pháp để thống nhất về hình thức văn bản. Sau khi thực hiện các nội dung trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ./.

>>> Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Cơ hội cơ cấu lại ngành thuỷ sản

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ- Trung Quốc đang diễn ra căng thẳng và ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến nhiều nước lớn, nhỏ và tác động chung tới kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng chung đó.

ncif