Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4 của Việt Nam

08:15' - 25/04/2024
BNEWS Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới.

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

 

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), ông Ramoneda nhấn mạnh chiến dịch Hồ Chí Minh của dân tộc Việt Nam toàn thắng là minh chứng cho ý chí kiên cường, bất khuất, sức mạnh đại đoàn kết không gì lay chuyển của dân tộc Việt Nam.

Sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do và chủ quyền đất nước. Trong suốt chiều dài đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, cũng như trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước sau khi miền Nam được giải phóng và tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, chuyên gia Argentina nhận định.

Ông Ramoneda cho rằng trên nền tảng chiến thắng năm 1975, nhân dân Việt Nam đã xây dựng đất nước ngày một phát triển, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Trong những thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế Việt Nam luôn ở mức cao, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra mục tiêu đưa đất nước trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Ezequiel cho biết trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân chính là mục tiêu, là động lực của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được phát huy cao độ dựa trên sức mạnh của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định khơi dậy, phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tiến trình cách mạng ở Việt Nam.

Theo ông Ramoneda, trên bình diện quốc tế, vai trò và vị thế của Việt Nam cũng ngày càng được khẳng định. Việt Nam có nhiều đóng góp hiệu quả và đảm nhiệm thành công vai trò chủ chốt tại các tổ chức, diễn đàn, đặc biệt là Liên hợp quốc (LHQ) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Việt Nam chủ động đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo ở các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là ASEAN, ASEM, APEC, LHQ, nhóm các nước G7, G20... Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục