Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 để phòng, chống dịch COVID-19

19:31' - 03/05/2021
BNEWS Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường.


Theo đó, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 kể từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới của thành phố.
Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, các trường tổ chức dạy học trực tuyến qua internet. Cụ thể: Đối với giáo dục mầm non: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 401/SGDĐT-GDMN ngày 4/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ triển khai việc dạy và học qua internet.
Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại các trường theo quy định. Việc tổ chức khảo sát đối với lớp 12 sẽ tạm hoãn, việc triển khai tiếp theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có hướng dẫn sau.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến yêu cầu các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục