1. >

HSG chốt quyền cổ tức 10% bằng tiền

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố chi trả cổ tức 10% bằng tiền niên độ 2016 - 2017 thành 2 đợt, mỗi đợt 5%.

HSG chốt quyền cổ tức 10% bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng cho đợt 1 là 2/4 và đợt 2 là 14/5, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/3 và 11/5. Ngày thanh toán lần lượt là 16/4 và 29/5.

Dự kiến sau khi hoàn thành hai đợt chia cổ tức 10% bằng tiền, HSG cũng sẽ trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành 35 triệu cổ phần. Thời gian chốt danh sách trong tháng 6 và dự kiến hoàn thành chi trả trước ngày 16/7. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2017 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Đây là mô hình trang trại thuận tự nhiên của chàng trai trẻ người K'ho. Anh đã thành lập tổ hợp tác nuôi lợn, bò, dê dưới tán cây cà phê và cây mắc ca. Gia súc được nuôi bằng thức ăn tự nhiên, chất thải của chúng được sử dụng làm dưỡng chất cho cây lâm nghiệp, không cần bất kỳ hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật nào.

ncif