HSG chốt quyền cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%

08:58' - 15/05/2018
BNEWS Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa thông báo ngày 1/6 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu niên độ tài chính 2016-2017 với tỷ lệ phát hành 10%.

Theo đó, HSG dự kiến sẽ phát hành thêm gần 35 triệu cổ phiếu mới để chi trả cho cổ đông. Hoa Sen có gần 350 triệu cổ phiếu đang lưu hành, sau phát hành vốn điều lệ của HSG dự kiến tăng thành 3.850 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 350 tỷ đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2017 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục