Hướng dẫn cấp giấy biên nhận thế chấp phương tiện giao thông

11:18' - 02/09/2017
BNEWS TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày TCTD nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 7000/NHNN-PC hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông (Giấy biên nhận thế chấp) đang thế chấp tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài .
Theo văn bản này, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận thế chấp (gọi tắt là TCTD nhận thế chấp) có trách nhiệm cấp cho bên thế chấp một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp khi TCTD nhận thế chấp phương tiện giao thông. Trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp do TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp thỏa thuận.
Về thời hạn cấp Giấy biên nhận, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp một bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày TCTD nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.
Thời hạn hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp.
Văn bản nêu rõ trách trách nhiệm của các TCTD nhận thế chấp phải tổ chức thực hiện cấp Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong toàn hệ thống theo đúng hướng dẫn; đồng thời phối hợp với Bộ Công an trong quá trình trao đổi thông tin liên quan đến việc cấp Giấy biên nhận thế chấp khi có yêu cầu.
Ngoài ra, văn bản cũng quy định về cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp, hướng dẫn chuyển tiếp, trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

>>> Giải quyết vướng mắc trong thế chấp tài sản đảm bảo là phương tiện giao thông

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục