Hướng dẫn trình tự, thủ tục khoanh nợ theo quy định mới

07:33' - 29/11/2020
BNEWS Đối với các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ, khi có đầy đủ hồ sơ quy định thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế ban hành quyết định khoanh nợ theo mẫu.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế. Theo nghị định này, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan thuế sẽ ra quyết định khoanh nợ, hay chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh nợ.
Theo đó, đối với các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ, khi có đầy đủ hồ sơ quy định thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế ban hành quyết định khoanh nợ theo mẫu đối với số tiền thuế nợ tại thời điểm bắt đầu của thời gian khoanh nợ.
Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ mà tòa án hủy quyết định tuyên bố một người đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh, thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ.
Cơ quan quản lý thuế tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ, khi đủ điều kiện xóa nợ theo quy định thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ và thực hiện xóa nợ theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được khoanh nợ, mà cơ quan quản lý thuế phát hiện người nộp thuế đó thành lập cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp khác thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ và thực hiện tính tiền chậm nộp kể từ ngày người nộp thuế được khoanh tiền thuế nợ đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục