Huy động gần 8.300 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

15:11' - 14/10/2020
BNEWS Phiên đấu thầu ngày 14/10, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 8.295 tỷ đồng
Ngày 14/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.
Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 8.295 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 10 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 năm và 30 năm.
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,53%/năm, giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 3.350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,7%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 945 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).
HNX cho biết, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 248.140 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục