Huy động thành công 5.865 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

18:58' - 24/05/2017
BNEWS Ngày 24/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn.
Huy động thành công 5.865 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 24/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 9.201 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,94-5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/5). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, nhưng không có thành viên tham gia.
Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.201 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,30-5,90%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,35%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/5).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 2.250 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.395 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,90-7,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/5).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 400 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.943 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 815 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,55%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/5).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 367 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.
Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc nhà nước đã huy động thành công trên 97.503 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục