1. >

ITD trả cổ tức đợt cuối năm 2018

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt.

ITD trả cổ tức đợt cuối năm 2018

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng).

Với gần 19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 23 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/11, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 15/11. Ngày thanh toán dự kiến vào 28/11.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?

ncif