1. >

KBC thông qua kế hoạch trả cổ tức tối thiểu 30% trong năm 2018

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

KBC thông qua kế hoạch trả cổ tức tối thiểu 30% trong năm 2018

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ảnh: KBC

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và các vấn đề khác có liên quan.

Tham dự đại hội có 148 cổ đông, đại diện cho 306.596.279 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 65,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đơn vị.

KBC cho biết, trong năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty được ghi nhận với tổng doanh thu đạt 1.694,9 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 618,8 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc KBC đã chia sẻ rất cụ thể các kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018. Căn cứ kết quả thu hút FDI năm 2017 và triển vọng thu hút FDI của Việt Nam trong năm 2018; Căn cứ nhu cầu thuê đất và nhà xưởng của các khách hàng tiềm năng; Căn cứ các chương trình xúc tiến đầu tư của KBC …

Ban Tổng Giám đốc KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đổng; Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 800 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 cũng được quyết định với mức cổ tức tối thiểu là 30%.

Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%, hoặc một tỷ lệ khác lớn hơn và phần còn lại bằng cổ phiếu.

Nghị quyết Đại hội đã được toàn thể Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Cũng tại Đại hội, Chủ tọa và các thành viên đoàn chủ tịch do chủ tọa chỉ định đã trả lời tất cả các câu hỏi của Cổ đông liên quan đến các vấn đề như: Dự kiến lợi nhuận Quý 1/2018; Cơ cấu doanh thu năm 2018; Kế hoạch thanh toán khoản nợ tại PVcombank (dự kiến thanh toán xong nợ gốc trong năm 2018, khoản lãi thanh toán đến 2020); Kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2018; Kế hoạch kinh doanh KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (đang lựa chọn nhà đầu tư thuộc lĩnh vực phù hợp với kế hoạch thu hút dài hạn); Lợi ích tiềm năng và tiến độ hoàn thành hạ tầng tại KĐT Phúc Ninh; Phương án phát triển mới các KCN, KĐT của Tổng Công ty........

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Chương trình vui trung thu “Ký ức mùa trăng” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 21-23/9 nhằm tái hiện lại không gian tết Trung thu truyền thống.

ncif