KBNN Nghệ An triển khai thanh toán tự động tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông

20:00' - 21/09/2023
BNEWS Các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước thực hiện tự động trích tài khoản đối với các nội dung thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An cho biết đã triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách nhằm thực hiện Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông.
Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh có thể thực hiện ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện tự động trích tài khoản đối với các nội dung thanh toán như khoản chi điện, nước với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước có triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, nước với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank); khoản chi cước dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ điện thoại cố định trả sau, dịch vụ truy cập internet cố định hàng tháng trả sau và dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên đơn vị sử dụng ngân sách với các dịch vụ viễn thông do VNPT Vinaphone cung cấp.
Sau khi đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện ủy quyền thanh toán tự động điện, nước, dịch vụ viễn thông cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, hàng tháng, các đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và viễn thông qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

Trên cơ sở bảng kê sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ là Công ty Điện lực và VNPT Vinaphone gửi đến vào các ngày định kỳ theo thỏa thuận ký kết, Kho bạc Nhà nước tiếp nhận bảng kê và sẽ tự động trích tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách (nếu đủ số dư) để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ và gửi giấy báo nợ cho đơn vị theo đúng quy trình quy định.
Trường hợp tài khoản của đơn vị không đủ số dư hoặc hết hiệu lực, Kho bạc Nhà nước gửi thông báo kết quả tự động thanh toán để thông báo cho đơn vị biết. Vì vậy, với hơn 3.000 đơn vị sử dụng ngân sách, khi triển khai diện rộng thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, điện và nước không những tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện thanh toán, mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đơn vị…
Theo Kho bạc Nhà nước Nghệ An, hàng tháng, bình quân, mỗi đơn vị sử dụng ngân sách phải lập 3 chứng từ gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán các dịch vụ điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước, sau khi triển khai thực hiện thanh toán tự động sẽ giảm trên 10.000 chứng từ/tháng.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An cho biết, quy trình này sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành các nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thành mục tiêu của chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục