KBNN Tp. Hồ Chí Minh giảm cụ thể từng khoản chi còn phát sinh thanh toán bằng tiền mặt

09:45' - 01/03/2024
BNEWS Năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tp. Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn là 482.851 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng phối hợp với ngân hàng thương mại, cơ quan thu bảo đảm tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào ngân sách nhà nước; thực hiện điều tiết chính xác, đúng quy định cho các cấp ngân sách.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan vận động các hộ dân nhận các khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng không bằng tiền mặt; rà soát, giảm cụ thể từng khoản chi còn phát sinh thanh toán bằng tiền mặt.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan, Kho bạc Nhà nước và chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán các chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, giải ngân kịp thời đúng hạn quy định 100% hồ sơ chứng từ đơn vị đề nghị thanh toán; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kế hoạch vốn; đôn đốc xử lý thu hồi tạm ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đúng quy định...

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của đơn vị giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước; thực hiện chặt chẽ quy trình ISO tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ chứng từ qua dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo giải quyết hồ sơ đơn vị đúng hạn, đảm bảo chất lượng phục vụ.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh đã thu ngân sách nhà nước là 452.934 tỷ đồng; thực hiện chi ngân sách nhà nước đạt 62.716 tỷ đồng.

Cùng  đó, nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa trong hoạt động quản lý ngân quỹ cũng được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực như thực hiện số hóa 100% hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước; cải tiến quy trình làm việc theo Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Tính đến ngày 31/12/2023, Kho bạc Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và giải quyết 1.270.776 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn đạt trên 99,99%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục